Đánh Giá
  1. Cải thiện SEO cho website.
  2. Nghiên cứu từ khóa – tập trung vào từ khóa dài.
  3. Đầu tư vào nội dung bài viết.
  4. Cập nhật các nội dung đã cũ
  5. Sử dụng hệ thống backlink.
  6. Link đến các tài khoản mạng xã hội.
  7. Sử dụng email marketing.
  8. Nghiên cứu, phân tích dữ liệu bằng Google Analytics.
  9. Nghiên cứu đối thủ
  10. Tạo cộng đồng cho website