Đánh Giá
  • Thiết kế thời thượng. …
  • Nghe gọi và nhắn tin dễ dàng. …
  • Bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dùng. …
  • Chống nước hiệu quả …
  • Hỗ trợ ứng dụng vào công việc. …
  • Nghe nhạc dễ dàng. …
  • Kiểm tra việc tập thể dục. …
  • Xem được thông tin offline trên iPhone.
  • Chức năng cơ bản của một chiếc đồng hồ