Đánh Giá
Lịch sử ra đời của hoa tulipHoa Tulip – du nhập vào hà lan năm 1593 bởi một nhà nghiên cứu sinh vật học nổi tiếng của vườn bách thảo ở thành phố Leiden ( Hà lan), được công nhận  người có cống hiến đem loài hoa Tulip tới đất nước này tên  Carolus clusius.