Đánh Giá

Mẹ nên đặt bé nằm một bên, đắp một chiếc chăn ấm sơ sinh lên bụng con, nếu cần thì có thể đắp thêm một chiếc khăn mỏng để thấm mồ hôi. Vì thân nhiệt của bé hay nóng hơn thân nhiệt của người lớn, bé thường hay đạp chăn ra khi ngủ. Nếu bé có đạp chăn ra thì vẫn còn có một chiếc khăn mỏng giữ ấm bé.