5/5 - (4 bình chọn)

Một cốc là bằng 8 aoxơ chất lỏng. Đây  cách tính quy ước chung cho việc đo lường thể tích chuẩn xác nhất tại Mỹ. Trong ngành ẩm thực, người ta cũng thường sử dụng các chuyển đổi này để đo lường các nguyên liệu.

Xem Thêm: Một Cốc Là Bằng Bao Nhiêu Aoxơ