Đánh Giá

Các ngày lễ theo Dương Lịch

  • 1/1: Tết Dương lịch
  • 9/1: Ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam
  • 27/1: Ngày Quốc tế Kỷ niệm Tưởng nhớ Nạn nhân của Nạn diệt chủng Đức quốc xã

Các ngày lễ theo Âm Lịch

  • 1/1: Tết Nguyên Đán.
  • 15/1: Tết Nguyên Tiêu (Lễ Thượng Nguyên).