Đánh Giá
 • 1/10: Ngày quốc tế người cao tuổi.
 • 10/10: Ngày giải phóng thủ đô.
 • 13/10: Ngày doanh nhân Việt Nam.
 • 14/10: Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 • 20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam và cũng là Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam
 • 31/10: Ngày Hallowen.
 • 10/10: Tết Thường Tân. (Âm Lịch)
 • 15/10: Tết Hạ Nguyên. (Âm Lịch)

Ngày lễ lớn trên thế giới

 • 1/10: Ngày Quốc tế Người cao tuổi
 • 2/10: Ngày Quốc tế Không bạo động
 • 5/10: Ngày Nhà giáo thế giới
 • Thứ Hai đầu tiên Ngày Môi trường sống Thế giới
 • 9/10: Ngày Bưu chính thế giới
 • 11/10: Ngày Quốc tế Trẻ em gái
 • 13/10: Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai
 • 14/10: Ngày Tiêu chuẩn Thế giới
 • 15/10: Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn
 • 16/10: Ngày Lương thực thế giới
 • 17/10: Ngày Quốc tế Xóa nghèo
 • 24/10: Ngày Liên Hiệp Quốc, Ngày Thông tin về Phát triển thế giới
 • 27/10: Ngày Thế giới về Di sản Nghe nhìn
 • 31/10: Ngày Thành phố trên Thế giới

F&A Khác