Đánh Giá
 • 1/12: Ngày thế giới phòng chống AIDS.
 • 19/12: Ngày toàn quốc kháng chiến.
 • 24/12: Ngày lễ Giáng sinh.
 • 22/12: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
 • 23/12: Tiễn Táo Quân về trời. (Âm Lịch)

Ngày lễ lớn trên thế giới

 • 1/12: Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS
 • 2/12: Ngày Quốc tế Giải phóng Nô lệ
 • 3/12: Ngày Quốc tế Người khuyết tật
 • 5/12: Ngày Tình nguyện Quốc tế vì Phát triển Kinh tế và Xã hội, Ngày Đất Thế giới
 • 7/12: Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế
 • 9/12: Ngày Quốc tế chống Tham nhũng
 • 10/12: Ngày Nhân quyền Quốc tế
 • 11/12: Ngày Núi Quốc tế
 • 15/12: Ngày Chè Quốc tế
 • 18/12: Ngày Di dân Quốc tế
 • 20/12: Ngày Đoàn kết Con người Quốc tế
 • 25/12: Lễ Giáng Sinh