Đánh Giá
 • 1/4: Ngày Cá tháng Tư.
 • 22/4: Ngày Trái đất
 • 23/4: Ngày Sách Việt Nam
 • 30/4: Ngày giải phóng miền Nam.
 • 15/4: Lễ Phật Đảng. (Âm Lịch)

Ngày Lễ Lớn Trên Thế Giới Tháng 4

 • 2/4: Ngày Thế giới Nhận thức Tự kỷ
 • 4/4: Ngày Quốc tế Nhận thức Bom mìn và Hỗ trợ hành động Bom mìn
 • 6/4: Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình
 • 7/4: Ngày Quốc tế Phản ánh về Diệt chủng ở Rwanda, Ngày Sức khỏe Thế giới
 • 12/4: Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người
 • 22/4: Ngày Trái đất Mẹ Quốc tế, Ngày Pháp Luật Thế giới
 • 23/4: Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, Ngày tiếng Anh
 • 24-30/4: Tuần Tiêm chủng Thế giới
 • 25/4: Ngày Sốt rét Thế giới
 • 26/4: Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
 • 28/4: Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc
 • 29/4: Ngày Tưởng niệm tất cả nạn nhân của Chiến tranh hoá học
 • 30/4: Ngày Jazz Quốc tế