Đánh Giá
 • 1/5: Ngày Quốc tế Lao động.
 • 7/5: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
 • 13/5: Ngày của mẹ.
 • 15/5: Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 19/5: Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • 5/5: Tết Đoan Ngọ. (Âm Lịch)

Ngày Lễ Lớn Trên Thế Giới Tháng 4

 • 1/5: Ngày Quốc tế Lao động
 • 3/5: Ngày Tự do Báo chí thế giới
 • Chủ nhật thứ hai của tháng 5: Ngày của Mẹ
 • 8/5: Ngày Chữ Thập Đỏ Quốc tế
 • 8-9/5: Thời gian cho Tưởng niệm và Hòa giải cho những người thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai
 • 9-10/5: Ngày Chim Di cư thế giới
 • 15/5: Ngày quốc tế Gia đình, Ngày Rằm Lễ Phật Đản
 • 17/5: Ngày Quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), Ngày Hiệp hội Thông tin Thế giới
 • 21/5: Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển
 • 22/5: Ngày quốc tế Đa dạng sinh học
 • 23/5: Ngày Quốc tế Kết thúc Lỗ rò sản khoa
 • 29/5: Ngày Quốc tế Gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc
 • 31/5: Ngày Thế giới không thuốc lá