Đánh Giá
 • 1/6: Ngày Quốc tế thiếu nhi.
 • 5/6: Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  và Ngày môi trường thế giới
 • 17/6: Ngày của cha.
 • 21/6: Ngày báo chí Việt Nam.
 • 28/6: Ngày gia đình Việt Nam.

Ngày lễ lớn trên thế giới

 • 1/6: Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Phụ huynh Toàn cầu
 • 4/6: Ngày Quốc tế của Trẻ em vô tội và là Nạn nhân bị xâm lược
 • 5/6: Ngày Môi trường Thế giới
 • 6/6: Ngày tiếng Nga tại Liên Hợp Quốc
 • 8/6: Ngày Đại dương Thế giới
 • 12/6: Ngày Thế giới chống Lao động Trẻ em
 • 14/6: Ngày Hiến Máu Thế giới
 • 15/6: Ngày Thế giới Phòng chống lạm dụng Người cao tuổi
 • Chủ nhật thứ ba của tháng 6: Ngày của Cha
 • 17/6: Ngày Thế giới chống Sa mạc hóa và Hạn hán
 • 20/6: Ngày Tị nạn Thế giới
 • 21/6: Ngày Quốc tế về Yoga
 • 23/6: Ngày Dịch vụ Công cộng Liên Hiệp Quốc, Ngày Quốc tế Phụ nữ góa
 • 25/6: Ngày Thủy thủ
 • 26/6: Ngày Quốc tế Phòng chống lạm dụng Ma túy và Buôn bán bất hợp pháp, Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn, Ngày Quốc tế Phòng chống Bạch tạng