Đánh Giá

Ngày lễ lớn trên thế giới

  • 15/7: Ngày Kỹ năng Giới trẻ Thế giới
  • 18/7: Ngày Quốc tế Nelson Mandela
  • 28/7: Ngày Viêm gan Thế giới
  • 30/7: Ngày Hữu nghị Quốc tế, Ngày Thế giới Phòng chống Buôn bán Người