Đánh Giá
  • 19/8: Ngày tổng khởi nghĩa, Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
  • 15/8: Tết Trung Thu (Âm Lịch)

Ngày lễ lớn trên thế giới

  • 9/8: Ngày Quốc tế Dân tộc Bản địa Thế giới
  • 12/8: Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên
  • 19/8: Ngày Nhân đạo Thế giới
  • 23/8: Ngày Quốc tế Tưởng niệm Buôn bán nô lệ và Xoá bỏ nó
  • 29/8: Ngày Quốc tế chống Thử nghiệm Hạt nhân
  • 30/8: Ngày Quốc tế các Nạn nhân mất tích cưỡng bức