Đánh Giá
  • 2/9: Ngày Quốc Khánh.
  • 7/9: Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam
  • 10/9: Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  • 9/9: Tết Trùng Cửu (Âm Lịch)

Ngày lễ lớn trên thế giới

5/9: Ngày Quốc tế Từ thiện

8/9: Ngày Quốc tế biết Chữ

10/9: Ngày Thế giới Phòng chống Tự sát

12/9: Ngày Liên Hợp Quốc về Hợp tác Nam-Nam

15/9: Ngày Quốc tế vì Dân chủ

16/9: Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn

21/9: Ngày Quốc tế Hòa bình, Tuần cuối tháng 9 Ngày Hàng hải Thế giới

26/9: Ngày Quốc tế Xóa bỏ Hoàn toàn Vũ khí hạt nhân

27/9: Ngày Du lịch thế giới