[Update 2020] Google Analytics 2020 thêm nhiều tính năng vượt trội

Gần đây Google Analytics 2020 là đề tài nóng bỏng trong cộng động Marketing, trong đợt cải tiến lần này, Google đã tích hợp công nghệ máy học (AI) làm nền tảng cốt lõi giúp việc phân tích dữ liệu, khai thác chủ đề mới cho marketer và doanh nghiệp thực hiện dễ dàng hơn. […]