Làm sao để biết mình nhóm máu gì chính xác nhất?

Làm sao để biết mình nhóm máu gì chính xác nhất?

Nhóm máu của mỗi người không giống nhau. Việc biết được mình thuộc nhóm máu gì đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là khi tiến hành các ca phẫu thuật, truyền máu,… Ngoài ra, người ta cũng cho rằng nhóm máu còn tác động đến tính cách, đặc tính riêng ở mỗi người. […]