Trải nghiệm ứng dụng pc-covid – Chung tay đẩy lùi đại dịch

Trải nghiệm ứng dụng pc-covid - Chung tay đẩy lùi đại dịch

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid ngày càng trở nên phức tạp, nguy hiểm, cả nước ta đã và vẫn đang không ngừng nỗ lực để đầy lùi đại dịch này. Ngoài công tác xét nghiệm, cách ly, điều trị,… các cơ quan nhà nước còn phát triển ứng dụng pc-covid nhằm phát huy hiệu […]