Vai trò của Marketing đối với xã hội là gì?

Marketing có lẽ không còn là lĩnh vực xa lạ đối với chúng ta hiện nay. Vai trò của Marketing đối với xã hội ngày càng lớn hơn, dựa trên những lợi ích mang lại cho khách hàng lẫn doanh nghiệp. Đó là lí do tại sao công ty chúng tôi đã xây dựng và […]